.

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ
Misyonumuz; 21. yüzyılın gelişen bilimsel ve teknolojik süreçlerin gerektirdiği üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, bölgemizde ve ülkemizde sağlık sektörünün yardımcı sağlık hizmetleri elemanı ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sağlık alanında mesleki ve etik sorumluluğu taşıyan nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, özgün çalışmalara, araştırmalara ve sağlık teknolojilerine katkı veren, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, yardımcı sağlık hizmetleri elemanı yetiştirilmesinde tercih edilen, sağlık alanında üretim, uygulama ve hizmetlere katkısını insanlık ve ülke yararına sürdüren, bölgemizde ve ülkemizde örnek bir meslek yüksekokulu olmaktır.

 

Hakkımızda

  • Tarihçe
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • Meslek Yüksekokulu Kurulu
  • Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
  • İdari Personel