.

İdari Personel

Mutlu IŞIK
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +902482134804
E-posta: misik@mehmetakif.edu.tr
İbrahim HAZAR
Şef
Mali İşler
Telefon: +902482134806
E-posta: ihazar@mehmetakif.edu.tr
Ali ATASOY
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482134808
E-posta: aliatasoy@mehmetakif.edu.tr
Sultan ÇELİK
Sürekli İşçi
Özel Kalem
Telefon: +902482134800
E-posta: sultancelik@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin NARİN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482134807
E-posta: hnarin@mehmetakif.edu.tr
Ayşe BİLGİÇ
Sürekli İşçi
Yazı İşleri / Personel İşleri
Telefon: +902482134805
E-posta: aysebilgic@mehmetakif.edu.tr
Hatice BEKAR
Sürekli İşçi
Temizlik Personeli
Telefon: +902482134800
E-posta: hbekar@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Tarihçe
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • Meslek Yüksekokulu Kurulu
  • Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
  • İdari Personel