.

İdari Personel

Mutlu IŞIK
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 26 10
E-posta: misik@mehmetakif.edu.tr
İbrahim HAZAR
Şef
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 26 13
E-posta: ihazar@mehmetakif.edu.tr
Ayşe ÖZKAYA
Hemşire
Telefon: +90 248 213 26 08
E-posta: aozkaya@mehmetakif.edu.tr
Sultan ÇELİK
Sürekli İşçi
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 26 00
E-posta: sultancelik@mehmetakif.edu.tr
Ayşe BİLGİÇ
Sürekli İşçi
Yazı İşleri / Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 26 24
E-posta: aysebilgic@mehmetakif.edu.tr
Züleyha TUNÇ
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 26 26
E-posta: ztunc@mehmetakif.edu.tr
Alev GÜR
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 26 07
E-posta: alevgur@mehmetakif.edu.tr
Duygu BAŞKAN
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 26 15
E-posta: dtasdemir@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Tarihçe
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • Meslek Yüksekokulu Kurulu
  • Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
  • İdari Personel