.

İdari Personel

Mutlu IŞIK
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 2610
E-posta: misik@mehmetakif.edu.tr
İbrahim HAZAR
Şef
Telefon: +90 248 213 2613
E-posta: ihazar@mehmetakif.edu.tr
Serdar ALKAN
Memur
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 2608
E-posta: serdaralkan@mehmetakif.edu.tr
Alev GÜR
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 2607
E-posta: alevgur@mehmetakif.edu.tr
Duygu BAŞKAN
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 2615
E-posta: dtasdemir@mehmetakif.edu.tr
Sultan ÇELİK
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 2600
E-posta: sultancelik@mehmetakif.edu.tr
Züleyha TUNÇ
Sürekli İşçi
Telefon:
E-posta: ztunc@mehmetakif.edu.tr
Ayşe BİLGİÇ
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 2624
E-posta: aysebilgic@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Tarihçe
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Meslek Yüksekokulu Kurulu
  • Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu