.

Değerlerimiz

Üniversitemizin misyonuna ve vizyonuna paralel olarak temel değerlerimiz aşağıdaki ilkeler tarafından

desteklenmektedir:

1-      Özgürlükçü

2-      Çağdaş ve yenilikçi,

3-      Öğrenci merkezlilik,

4-      Topluma karşı sorumluluk,

5-      Çevreye Duyarlılık,

6-      Yaşam Boyu Öğrenme,

7-       İstihdam Odaklılık

8-      Tarafsızlık

9-      Bilimsel Düşünceyi Rehber Edinmek

Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Değerlerimiz
  • Birim Danışma Kurulu
  • Kalite Komisyonu