.

Değerlerimiz

Temel felsefemiz, ülkemizin gelişmesinde temel hareketlendirici unsurun insan olduğu gerçeğinden hareketle; attığı her adımın hesabını yapan, kendine ve çevresine fırsatlar tanıyıp kullanabilen, öğrenmeyi amaç edinip sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi hedefleyen, eleştiriye açık, paylaşımcı, verimli çalışmayı benimsemiş, esnek dünyayla bütünleşebilen, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda yakın ve uzak çevreyle sürekli olarak iş birliği yapmanın  ortak projeler üretmenin gereğine inanıyoruz.

Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Birim Danışma Kurulu
  • Değerlerimiz