.

Akademik Personel

Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Ağız ve Diş Sağlığı Programı
Dr. Öğr. Üyesi Zerin YEŞİL ACAR (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FAKİ