.

Akademik Personel

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
İlk ve Acil Yardım Programı
Dr. Öğr. Üyesi Sarp KAYA (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Selcan KUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre GÜRLEK
Anestezi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Belgin DİLMEN
Öğr. Gör. Hakan KOCABAŞ
Öğr. Gör. Şehnaz KAYA
Ameliyathane Hizmetleri Programı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı